Pereiti prie turinio ↓

Akademinis gyvenimas

Mes tikime, kad kiekvienas gali prisidėti prie pasaulio gerinimo, kad ir kokį kelią pasirinktų.

Todėl siūlome iššūkių pilną ir platų išsilavinimą, kuris padės jums įgyti reikiamą kvalifikaciją, kad galėtumėte gyventi tokį gyvenimą, kokio norite, ir daryti norimus pokyčius.

Kasmet moksleiviai teikia paraiškas į UWC, nes nori iššūkių, kurie išvestų juos iš komforto zonos. Jie tikisi atverti savo mąstymą naujoms perspektyvoms, atrasti naujų įgūdžių ir talentų.

Tai iššūkių pilna patirtis, tačiau ji gali pakeisti jūsų požiūrį į pasaulį!

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa (16-19 metų jaunuoliams)

Dauguma UWC besimokančių 16-19 metų mokinių renkasi Tarptautinio bakalaureato diplomo programą (International Baccalaureate Diploma Programme, IBDP), kuri siūloma visose UWC mokyklose. Tai sudėtinga švietimo programa, pagal kurią mokiniai gali tyrinėti įvairius dalykus ir idėjas, kartu mokydamiesi apie aktyvumo ir savanorystės bendruomenėje svarbą.

Iš tikrųjų, UWC atliko svarbų vaidmenį kuriant IBDP dar 1960 m., o IB organizacijos ir UWC ryšiai išlieka glaudūs ir po kelių dešimtmečių.

IBDP tikslas - "skatinti viso pasaulio moksleivius tapti aktyviais, užjaučiančiais ir visą gyvenimą besimokančiais asmenimis, kurie supranta, kad kiti žmonės, būdami skirtingi, taip pat gali būti teisūs". Ši programa gerbiama geriausiuose pasaulio universitetuose, nes daug dėmesio skiriama savanorystei, bendravimui, komandiniam darbui, lyderystei ir kritiniam mąstymui.
 

Kokius dalykus mokiniai gali mokytis pagal IBDP? 

IBDP mokiniai renkasi po vieną dalyką iš kiekvienos iš šių šešių dalykų sričių:

  1. Kalbos ir literatūros studijos
  2. Kalbų įgijimas
  3. Asmuo ir visuomenė
  4. Gamtos mokslai
  5. Matematika
  6. Menai (vietoj menų kurso mokiniai gali rinktis studijuoti kitą gamtos mokslų, asmens ir visuomenės arba kalbų įgijimo dalykus)

Mokiniai paprastai mokosi trijų dalykų standartiniu lygiu ir trijų dalykų aukštesniu lygiu. Aukštesniuoju lygiu tikimasi, kad jie pademonstruos daugiau žinių, supratimo ir įgūdžių. Įvairiose UWC mokyklose dalykai gali būti skirtingi, dažnai tai atspindi jų geografinę padėtį ir fokuso sritis.

Be šešių pasirenkamųjų dalykų, mokiniai atlieka tris papildomas tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalis, kurios yra svarbios šios programos filosofijoje. Jos yra:

Išplėstinė esė 

Moksleiviai nagrinėja juos dominančią temą ir ugdo savarankiško tyrimo ir rašymo įgūdžius, reikalingus universitetiniame lygmenyje. Rašinys paprastai rašomas pagal vieną iš šešių mokinio pasirinktų temų grupių, o jo apimtis turi būti ne didesnė kaip 4000 žodžių. Moksleiviams tyrimo ir rašymo procese padeda akademinis vadovas.

Pažinimo teorija 

Ši pamoka skatina moksleivius apmąstyti žinių prigimtį ir nagrinėti kaip mes syžinome tai, ką teigiame žinantys. Pamoka vertinamas per žodinį pristatymą ir 1600 žodžių esė.

Kūryba, aktyvumas ir savanorystė
 

Programos esmė - prisiimti atsakomybę, ugdyti socialinius, kūrybinius ir lauko įgūdžius, taip pat mokytis empatiškai elgtis su kitais. Mokiniai dalyvauja įvairiuose projektuose, kuriais siekiama padėti jiems ugdyti šiuos įgūdžius ir kartu aktyviai bendrauti su vietos bendruomene.

 
 

Tarptautinio bakalaureato programa, susijusi su karjera (16-19 metų jaunuoliams)

Be IBDP, kai kurios UWC mokyklos 16-19 metų amžiaus mokiniams siūlo ir tarptautinio bakalaureato su karjera susijusią programą (IBCP). 

Kaip ir IBDP, IBCP yra iššūkių švietimo programa, pagal kurią mokiniai įgyja įgūdžių ir žinių, leidžiančių jiems dabar ir ateityje gerinti pasaulį, kad ir ką jie nuspręstų veikti. Kaip ir IBDP, tai yra švietimo programa, kurią labai vertina viso pasaulio universitetai. 

Skirtingai nei IBDP, IBCP yra unikali tuo, kad mokiniams suteikiama galimybė specializuotis konkrečioje srityje. Jei trokštate siekti tam tikros karjeros arba įgyti įgūdžių ir praktinės patirties tam tikroje srityje, šis kelias gali būti jums tinkamas. 

IBCP komponentai
 

IBCP studentai renkasi mažiausiai du IBDP dalykus, su karjera susijusias studijas ir IBCP pagrindinį kursą:

  • IBDP kursai suteikia teorinį pagrindą ir akademinį programos stiprumą. IBCP mokiniai mokosi mažiausiai du IBDP kursus, pasirinktus iš šešių pagrindinių dalykų sričių: kalbos ir literatūros studijos; kalbos įgijimo; asmens ir visuomenės; gamtos mokslų; matematikos; menų.
  • Su karjera susijusios studijos dar labiau sustiprina akademinį programos pranašumą ir suteikia praktinio, realaus pasaulio mokymosi galimybių. Ji rengia moksleivius aukštajam mokslui, stažuotėms ar gamybinei praktikai arba darbui konkrečioje srityje. Kiekvienoje atskiroje mokykloje tai atrodys skirtingai, nes kiekviena mokykla kuria savitą mokymo programos versiją, atsižvelgdama į vietos kontekstą ir mokinių poreikius. 
  • IBCP pagrindinis kursas sukurtas taip, kad sujungtų kiekvieno mokinio pasirinktus IBDP kursus ir su profesija susijusias studijas. Jį sudaro keturi komponentai: asmeniniai ir profesiniai įgūdžiai, savanoriškas mokymasis, kalbų tobulinimas ir refleksijos projektas.
Mokyklos siūlančios IBCP
Pearson College UWC - Klimato veiksmų lyderystės diplomas
 

Pagal IBCP programą Pearson College UWC sukūrė unikalų dvejų metų klimato kaitos lyderystės diplomą (angl. Climate Action Leadership Diploma, CALD), kuris pritaikytas moksleiviams, siekiantiems spręsti klimato kaitos problemas ir rūpintis aplinkosauga. Be dviejų ar trijų IBDP kursų, CALD moksleiviai kartu su regioniniais universitetais pradės klimato kaitos lyderystės studijas. Ši kurso dalis apima vietos ir vietinių gyventojų žinias bei aplinkos tvarkymą, taip pat specialiai pritaikytą programavimą ir galimybę rinkti mikrokreditus. CALD studentai yra visateisiai Pearson College UWC bendruomenės nariai, dalyvaujantys visose UWC patirties srityse kartu su IBDP bendraamžiais ir kartu einantys lygiagretų akademinį kelią. CALD programą Pearson College UWC planuojama pradėti vykdyti 2022 m. rugpjūtį.

UWC Maastricht - Tvarus verslas
 

Pagal IBCP programos sistemą Mastrichto UWC bendradarbiaudama su Tvaraus verslo mokykla (SUMAS) Šveicarijoje parengė tvaraus verslo programą. Mokymo programa apima įvairias temas, pavyzdžiui, svetingumo, mados pramonės ir tvarios lyderystės, kurias mokiniai studijuoja kartu su dviem ar keturiais IBDP pasirinktais dalykais. IBCP moksleiviai yra visateisiai Mastrichto UWC bendruomenės nariai, dalyvaujantys visose UWC veiklos srityse kartu su IBDP bendraamžiais ir kartu einantys lygiagretų akademinį kelią. IBCP mokiniai taip pat skatinami toliau ugdyti savo talentus per mokinių iniciatyvas, konferencijas, socialinio verslumo programas, bendruomenės savanorystes, mokymąsi lauke, projektų savaites ir muzikos pamokas. Darnaus verslo IBCP Mastrichto UWC mokykloje turėtų būti pradėta 2022 m. rugpjūčio mėn.