Pereiti prie turinio ↓

UWC švietimo modelis ir jo principai

 

Mumyse yra daugiau, nei žinome, jei tik sugebėtume tai pamatyti; galbūt visą likusį gyvenimą nenorėtume pasitenkinti kažkuo mažiau.”

Kurtas Hahnas, UWC įkūrėjas

Kas padaro UWC mokyklas išskirtinėmis?

Manome, kad švietimas turėtų padėti jauniems žmonėms suprasti, kad pokyčiai - įmanomi ir kad būtent jie gali juos įgyvendinti.

Mokydamiesi UWC sužinosite, kaip galite paskatinti pokyčius veikdami drąsiai, rodydami nesavanaudišką pavyzdį ir atidžiai įsiklausydami. Dalyvausite išbandymuose ir bendruomenės veikloje, tam, kad ateityje būtumėte pasirengę kryptingai veikti ir supratingai lyderiauti.

Kaip tai pasiekti?

Savo ugdymo modelį sukūrėme remdamiesi principais, kuriais siekiame padėti jums išnaudoti savo potencialą - akademinį, moralinį, socialinį ir emocinį. Kiekviena mūsų mokykla turi savitą identitetą, tačiau jas vienija šios bendros vertybės:

  1. Švietimas turi būti vykdomas įvairove pasižyminčioje bendruomenėje.  Mokiniai turėtų būti atrenkami iš regionų ir socialinių grupių, atspindinčių įvairiausias tarpusavio priešpriešas.
  2. Švietimas turi aktyviai skatinti tarpkultūrinį supratingumą ir ugdyti nuoširdų rūpestį kitam, pagrįstą gyvenimo patirtimi, bendradarbiavimu ir gyvenimu kartu. Tam reikia kalbėti ir įsitraukti į pasaulinių problemų sprendimą stengiantis užtikrinti taiką.
  3. Fizinis pasirengimas ir sveika gyvensena yra neatsiejami nuo subalansuotos asmenybės ugdymo ir mūsų galimybių plėtojimo. Nesveikas gyvenimo būdas riboja žmogaus potencialą.
  4. Bendruomenė yra mokyklos gyvenimo pagrindas. Tam reikia visapusiško ir aktyvaus visų mokyklos narių įsitraukimo ir dalyvavimo.
  5. Mokiniai turėtų būti pasirengę imtis konstruktyvių veiksmų su tvarumu susijusiais klausimais tiek instituciniu, tiek individualiu lygmeniu.
  6. Moksleiviai turi turėti galimybę praktiškai išbandyti savo iniciatyvumą, savidiscipliną ir atsakomybę, gebėjimą valdyti riziką ir priimti iššūkius. Prireikus, šias galimybes turi palaikyti drąsinantis suaugusiųjų dalyvavimas.
  7. Vertinami unikalūs žmonių talentai ir gebėjimai. Kiekvienoje mokykloje turėtų būti sukurtos programos, padedančios mokiniams išnaudoti savo potencialą. 

Remdamiesi šiais principais sukūrėme savo metodiką ir mokymo programą ir įkvėpėme jau tūkstančius jaunuolių įgyti įgūdžių ir pasitikėjimo savimi, padedančių inicijuoti pokyčius.

Baigę UWC galėsite stoti į pasirinktą universitetą arba rinktis jums tinkantį pašaukimą. 

Iš čia išvyksite turėdami tvirtą akademinį pagrindą. Bet taip pat ir su tvirtesniu savęs, aplinkinio pasaulio supratimu ir galėjimu padėti kitiems.

Tai kitaip sukurtas išsilavinimas.